Vi bryr oss.

Her kan du bli oppdatert på vår beredskap og håndtering av Covid-19
Kjære kunde
 
2020 har vært et spesielt år. For oss alle. 1 metern, 2 metern, Covid-19, antibac og munnbind har blitt en del av vår hverdag og vokabular.
Siden pandemiens utbrudd i mars har vi hele tiden hatt fokus på å informere om og legge til rette for trygg handel innenfor gjeldende restriksjoner i samfunnet, her på CC Drammen. Dette fokuset er i forbindelse med den siste tids utvikling ytterligere forsterket, og vi følger nøye med på situasjonen..
Renholds frekvensen har økt og berøringsflater desinfiseres hver dag etter oppsatt instruks. Bemanningen er oppjustert og vi følger nøye med besøksutviklingen.

I julehandelen har vi forsterket bemanningen med flere vektere. To av vekterne har som arbeidsoppgaver og passe på våre mest hektiske inngangspartier, bistå med antibac, munnbind å sikre at folk holder avstand. De andre patruljerer senteret.
 
Drammen kommune har innført plikt om  å bruke munnbind på bl.a butikker og kjøpesenter hvis man ikke kan opprettholde 1 meters avstand.
Vi på CC Drammen vil gjerne være med på denne dugnaden. Og ønsker derfor at alle ansatte og kunder (som kan) bruker munnbind når de er på CC Drammen.
Vi deler derfor ut munnbind på når pågangen av kunder er størst. 
 
På senteret opplever vi stort sett at folk er påpasselige og flinke til å bruke munnbind og holde avstand, og det går enorme mengder med håndsprit hver eneste dag.
Vi ser også at kundene våre er flinke til å spre handelen mer en før, utover hele dagen.  Dette i tråd med vår oppfordring til Trygg handel.
 
Noen av våre Covid- 19 tiltak for CC Drammen:
 • Økt renhold: Daglig vask + tilsyn m vask fra 14-15
 • Desinfisering av kontaktflater (heis, rulletrapp, håndtak etc.) Gjøres 2 ganger daglig, kl. 8-10, kl. 14-15,
 • Inngangsparti er merket med smittevernregler
 • 6 infostativer i fellesområdene
 • Alle innganger har antibac stativer. Tre av inngangene har to stativer for å forhindre kø.
 • Alle butikkene har plakater med begrenset antall i butikken
 • Økt bemanning fra Securitas
 • Utdeling av gratis munnbind i de mest hektiske tidene før jul.
 • Oppfordring til trygg handel på SoMe
 • Oppfordring til kunder om å bruke hele åpningstiden
 • Alle butikkene har egne antibac stasjoner ved inngang/kassaområdet
 • Spisestedene har lister for registrering av kunder
 • info til leietakere om fokusområder og restriksjoner 
 • Oppfølging fra Scala på overnevnte tiltak og overvåkning av situasjonen
 • Utvidet åpningstid for å spre handelen. Fra 01 oktober startet vi med fast åpning av senteret kl 09.00 alle dager. 
Jeg vil med dette benytte anledningen til å takke deg som kunde for at du handler lokalt og er med på dugnaden for å få ned smitten av Covid 19.
Ønsker deg en riktig god jul.