Parkering

Parkering hos oss; 

Vi tilbyr inntil tre timers gratis parkering i senterets åpningstid i alle soner merket kundeparkering 3t. 
( 06.00 - 24.00)

Dersom du glemmer tiden og står over gratis-perioden gjelder følgende priser i sonen; 

45. pr time etter 3timer. 
Utover senterets åpningstid gjelder prisen pr første time. 


Vi har avtale med parkeringsselskapet Security Park og systemet ParkId


Merk: 
Ingen p-lapp. Ingen bom. Du registreres automatisk inn og ut. Står du innenfor tiden trenger du ikke å gjøre noe som helst!
Dersom du står over tiden kan du betale via automat, via ParkID app eller motta faktura i posten.
 
Du kan også innen 48timer etter avsluttet parkering betale for parkeringen her; https://easypay.profectum.no/
Velg ''Tomtegata 36''

Informasjon om dette finnes og i senterets inngangspartier. 


El-bil og lading 
Vi tilbyr alle våre kunder med El-bil mulighet for å lade bilen på en av våre ladeplasser plassert på parkeringstaket. 
3timers gratis parkering gjelder hht parkering, punktet over. 

HC parkering
Vi har rikelig med HC parkering på alle områder. Regler for gratisparkering er gjeldene som generell kundeparkering. 

Sykkelparkering
Flott stor sykkelparkering før du kommer til hovedinngangen i 1. etg.